«Powrót

Polski Ład – codzienne wsparcie dla podatników

Polski Ład – codzienne wsparcie dla podatników

Polski Ład – codzienne wsparcie dla podatników

Polski Ład
  • Pracownicy urzędów skarbowych wspierają podatników w stosowaniu nowych rozwiązań podatkowych.
  • Każdego dnia są gotowi do udzielania informacji podczas dyżurów w urzędach skarbowych.
  • Frekwencja w urzędach nie jest wysoka. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się za to infolinie, livechaty i webinary.

Pracownicy urzędów skarbowych w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00, udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Dyżury pełnione przez pracowników, w tym także kadrę kierowniczą, to działania dodatkowe, mające na celu wsparcie podatników w stosowaniu nowych rozwiązań.

Wizytę w US można zarezerwować korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Dzięki takiemu systemowi rezerwacji urzędy, mimo dodatkowych dyżurów, mogą funkcjonować w trybie regularnym.
Obecnie odnotowaliśmy niskie zainteresowanie bezpośrednimi wizytami. W ciągu dnia przychodzi zazwyczaj od 2 do 4 osób. Z kolei duża liczba odpowiedzi na pytania podatników pada podczas zdalnej wymiany wiedzy poprzez telefon, pocztę elektroniczna czy też livechaty oraz webinary.

Oprócz dyżurów w urzędach skarbowych, resort finansów podejmuje także szereg innych działań wspierających Polaków w stosowaniu nowych rozwiązań podatkowych. Systematycznie uzupełniana jest baza wiedzy dla różnych grup podatników – pracowników, pracodawców, seniorów, rodzin, jak i przedsiębiorców. Informacje można znaleźć na stronach wiecejwportfelach.gov.pl i podatki.gov.pl. W zakładce Q&A znajdują się również aktualizowane na bieżąco odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat reformy podatkowej. Źródłem wiedzy na temat zmian podatkowych są także przygotowane przewodniki, dotyczące konkretnych zagadnień i rozwiązań, tj. ulgi dla klasy średniej, PIT-2, PIT-0 dla seniora czy PIT-0 dla rodzin 4+. Dodatkowo eksperci resortu prowadzą codzienne livechaty udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym także tych związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.

Resort finansów na bieżąco podejmuje działania ułatwiające interpretację i zastosowanie nowych rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie. Dostępne dla pracowników bazy materiałów informacyjnych i edukacyjnych są również stale aktualizowane. Krajowa Szkoła Skarbowości realizuje cykl webinarów prowadzonych przez pracowników resortu, w tym trenerów wewnętrznych Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacja szkoleń w formule online jest efektywna i wygodna dla pracowników. W spotkaniach może wziąć udział jednocześnie wielu pracowników, a czas trwania jest przystępny dla odbiorcy. Wszystkie webinary są także nagrywane i publikowane w wewnętrznym systemie e-learningowym. Dzięki temu pracownicy mogą realizować zadania Krajowej Administracji Skarbowej związane z przekazywaniem informacji na temat podatków.