Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  95101000712223100836000000

  Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej, zabezpieczeń i zbiegów egzekucji
  58101013710000421391201000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  92101013710000421391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  95101000712223100836000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa, kserokopie dokumentów potwierdzanych za zgodność z oryginałem)
  od 01.01.2022 obowiązuje rachunek

  50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

  NBP O/O Bydgoszcz
  KP PCC SD  40101000550201008000070000   

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  42101000550201008001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:46
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian