Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Podatek o towarów i usług (VAT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  23101000712223102436000000

  • Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej

  52101013710029741391201000

  • Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego

  86101013710029741391200000

  • Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów

  23101000712223102436000000

  • Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Wielunia (zaświadczenia, pełnomocnictwa)

  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
  49 9256 0004 0723 5034 2000 0130

  • KP PCC SD

  96101000550201024000070000

  • Opłata dodatkowa

  98101000550201024001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 10:34 Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2022 11:02
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian