Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala – 24 35 56 100
  Sekretariat – 24 35 56 104
  Fax – 24 35 56 565
  Obsługa bezpośrednia – 24 35 56 209
  Informacja  VAT – 24 35 56 211
  Informacja  PIT, CIT – 24 35 56 207
  Informacja PCC, SD – 24 35 56 208, 24 35 56 212
  Informacja NIP – 24 35 56 116
  Zaświadczenia – 24 35 56 502
  Postępowania podatkowe (SPV) – 24 35 56 315
  Kontrola podatkowa (SKP) – 24 35 56 215
  Rachunkowość podatkowa (SER) – 24 35 56 218
  Sprawy wierzycielskie (SEW) – 24 35 56 224
  Egzekucja administracyjna (SEE) – 24 35 56 413
  Sprawy karne skarbowe (SKK) – 24 35 56 112