Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP o/o Łódź

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Podatek od towarów i usług (VAT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  05 1010 0071 2223 1028 3600 0000

  • Sumy depozytowe

  57 1010 1371 0105 1713 9120 0000

  • Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów

  05 1010 0071 2223 1028 3600 0000

  • Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Łęczycy(zaświadczenia, pełnomocnictwa)

  90 9029 0000 2001 0104 4933 0003

  • KP PCC SD

  13 1010 0055 0201 0280 0007 0000

  • Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  15101000550201028001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 09:43 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:58
  Autor: Maria Borowicz Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski