«Powrót

„Bezpieczeństwo podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej” – Konferencja z okazji 5 lat KAS

„Bezpieczeństwo podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej” – Konferencja z okazji 5 lat KAS

„Bezpieczeństwo podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej” – Konferencja z okazji 5 lat KAS

konferencja z okazji 5-lecia KAS
konferencja z okazji 5-lecia KAS
konferencja z okazji 5-lecia KAS
konferencja z okazji 5-lecia KAS
konferencja z okazji 5-lecia KAS
konferencja z okazji 5-lecia KAS
  • 11 października 2022 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa podatkowego prowadzenia działalności gospodarczej, zorganizowana z okazji rocznicy 5 lat Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Uczestnikami spotkania byli m.in. szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny, przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, środowiska naukowego, biznesu oraz pracownicy i funkcjonariusze KAS.
  • Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat funkcjonowania administracji skarbowej i przybliżenia zadań KAS mających wpływ na bezpieczeństwo podatkowe przedsiębiorców.
  • Uczestnicy rozmawiali m. in. na temat systemu cyfrowej granicy, procedurach konsolidacyjnych i ewolucji informacji podatkowych.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, która nie mogła osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, ale zwróciła się do uczestników w nagraniu video. Minister finansów podkreśliła, że w ramach KAS udało się stworzyć nowoczesną organizację, otwartą na dialog, odpowiadającą na potrzeby obywateli, w tym również przedstawicieli biznesu.

„Przedsiębiorcy są dla Krajowej Administracji Skarbowej szczególną grupą partnerów, ponieważ stanowią o sile polskiej gospodarki. Naszym celem jest zapewnienie im wysokich standardów obsługi   i dobrych warunków dla funkcjonowania biznesu w Polsce. Budujemy partnerskie relacje z przedsiębiorcami, oparte na zaufaniu i wsparciu w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Dbamy także o ochronę zasad konkurencji i wolności gospodarczej" – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk podkreślił, że współpraca z podatnikami – również na drodze koncyliacyjnych procedur – pozwala budować wzajemne zrozumienie i coraz lepszy klimat inwestycyjny w Polsce.

„KAS wykrywa i zwalcza nieprawidłowości, które mogą zagrażać bezpieczeństwu finansowemu państwa. Czyni to nie tylko coraz lepiej, lecz także z użyciem coraz nowocześniejszych metod, również obsługi podatników" – dodał szef KAS.

Rozmowa o bezpieczeństwie podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej

Dyskusja panelowa prowadzona była w trzech blokach tematycznych:

  • Cyfrowa granica;
  • Procedury koncyliacyjne – procedury wzajemnej korzyści;
  • Ewolucja informacji podatkowych.

Uczestnikami paneli byli przedstawiciele KAS, Naczelnego Sądu Administracyjnego, środowiska naukowego i biznesu.

Rozmawiano o roli Krajowej Administracji Skarbowej i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa podatkowego prowadzenia działalności gospodarczej. Omówiono m. in. rozwiązania informatyczne systemu cyfrowa granica, które usprawniają korzystanie z przejść granicznych i wymianę towarową z zagranicą. Uczestnicy dyskutowali również o rozwiązaniach Programu Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a administracją skarbową. Rozmawiali na temat procedur wzajemnej korzyści w obszarze cen transferowych, omówili także kwestie dotyczące Uprzednich Porozumień Cenowych, Procedury Wzajemnego Porozumiewania MAP i porozumienia inwestycyjnego.

Uczestnicy rozmawiali również na temat ewolucji informacji podatkowych i roli Krajowej Informacji Skarbowej, dzięki której podatnicy mogą w dogodny dla siebie sposób uzyskać informację w sprawach podatkowych oraz celnych.

Zamykając konferencję zastępca szefa KAS Mariusz Gojny podziękował wszystkim prelegentom za merytoryczną i inspirującą dyskusję. Podkreślił, że dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, doradcami podatkowymi, przedsiębiorcami oraz podatnikami, KAS otwiera się na dialog i sprawniej realizuje przypisane sobie zadania.

„Takie wydarzenia, przez różnorodność opinii, spojrzeń i ocen działania KAS, pomagają nam w zmianach i zwracają uwagę na obszary, które wymagają troski" – podsumował wiceminister Mariusz Gojny.