Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  41101000712223102036000000

  Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
  09101013710034181391200000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  09101013710034181391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  41101000712223102036000000


  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
  24929100010054239520000010

  NBP O/O Bydgoszcz
  KP PCC SD 82101000550201020000070000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2020 10:34
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian