Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  Język migowy w Urzędzie Skarbowym

  symbol osoby z dysfunkcją słuchu

  W myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824 j.t.) – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

     3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Urząd Skarbowy udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

  • poczta elektroniczna,
  • fax,
  • telefon,
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Skarbowym (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Urzędzie Skarbowym.

  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 j.t.)

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia,Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

  Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego (link otwiera nowe okno)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2016 Data publikacji: 17.02.2016 14:32 Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2020 08:22
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian