«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. Ks. Brzóski 24, 91-315 Łódź

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy mieści się w budynku przy ulicy Ks. Brzóski 24 w dzielnicy Łódź Bałuty. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Wejście główne do  budynku Urzędu  jest od ulicy Ks. Brzóski 24, do którego prowadzi chodnik. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Do budynku prowadzą dwa  wejścia  bez  możliwości wjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym udzielane są podstawowe informacje o rozmieszczeniu poszczególnych komórek Urzędu.

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwi odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajdują się windy, które otwierają się automatycznie, osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc od pracownika ochrony lub pracownika Urzędu w celu przemieszczenia się na piętro.

Korytarze w budynku mają szerokość 150 cm, co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Urząd  nie posiada toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku Urzędu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. Ustronna 3/9, 93-350 Łódź

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy mieści się w IV kondygnacyjnym  budynku biurowym oraz przylegającym do niego budynku parterowym.

Budynki nie są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Wejście główne do budynku urzędu znajduje się od strony Trasy Łódź Górna, bez możliwości wjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście odbywa się po kilkustopniowych schodach. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się stanowisko ochrony i kancelaria urzędu.  Za kancelarią znajduje się strefa ograniczonego dostępu, do której klienci  nie mają samodzielnego wstępu – służba ochrony powiadamia pracownika, który schodzi po klienta.

Parking samochodowy znajduje się od  strony ul Ustronnej, jednakże brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

W budynku znajduje się winda, drzwi do niej otwierają się automatycznie.
Korytarze w budynku są wąskie, co uniemożliwia  wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Urząd posiada jedną  toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, która znajduje się na parterze budynku.

Do urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 93 (mała częstotliwość), 62 oraz 75.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź

Parter gmachu Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Łódź-Górna w południowej części Łodzi.
Do Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej, tj. autobusem linii nr 69 lub W – przystanek: ul. Lodowa 97.

Do wejścia głównego budynku można dotrzeć od strony ul. Lodowej poprzez parking samochodowy, na którym brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest również chodników prowadzących do budynku.

Przed schodami do wejścia głównego od ul. Lodowej po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników/funkcjonariuszy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (42) 63-88-200.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się
po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. W Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi obowiązuje zasada, że pracownicy/ funkcjonariusze osobiście odbierają z recepcji umówionych gości i klientów Urzędu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 145 cm, co umożliwia bezproblemowe poruszanie się  osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajdują się 1 winda posiadająca funkcję dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.

Na parterze budynku, po lewej stronie, za windami znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych pomieszczeń, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres:Oddział Celny I w Łodzi, ul Ustronna 3/9, 93-350 Łódź

W budynku parterowym usytuowany jest Oddział Celny I w Łodzi.

Wjazd znajduje się od strony ul. Ustronnej, wejście do budynku Oddziału usytuowane jest od strony ulicy Demokratycznej (bez możliwości wjazdu od tej strony). Przed wejściem jest niski schodek, który uniemożliwia wjazd  dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Przy wejściu głównym do budynku, w którym mieści się Oddział Celny znajduje się stanowisko obsługi klienta.

Parking samochodowy znajduje się od strony ul. Ustronnej, jednakże brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Korytarze w budynku są wąskie, co uniemożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku parterowym, gdzie znajduje się Oddział Celny brak jest toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do Oddziału Celnego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 93 (mała częstotliwość), 62 oraz 75.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Siedziba Oddziału Celnego II w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106, 91-341 Łódź

Oddział Celny II w Łodzi mieści się na I piętrze budynku jest przy ulicy Św. Teresy. Do Oddziału można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej, możliwy jest dojazd autobusem linii nr 89 (w godzinach pracy Oddziału dostępnych jest 16 kursów linii autobusowej).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Oddziału Celnego od ulicy Św. Teresy, do którego prowadzi chodnik. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

Na bramie budynku znajdują się tablice informacyjne.

Do budynku prowadzi jedno wejście z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

W budynku, w którym znajduje się Oddział Celny II w Łodzi nie ma recepcji. Przy bramie wjazdowej do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym udzielane są podstawowe informacje o rozmieszczeniu poszczególnych instytucji.

W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, która nie otwiera się automatycznie. Osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc od pracownika ochrony lub pracownika Oddziału w celu przemieszczenia się na piętro.

Korytarze w budynku mają szerokość wystarczającą na swobodne wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Oddział posiada toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, która znajduje się na I piętrze po lewo od klatki schodowej (klucze w OC lub A. C. Fozi).

W budynku Oddziału Celnego II w Łodzi nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Oddziale nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek w Łodzi, ul. Gen Maczka 35, 94-328 Łódź

Oddział Celny Port Lotniczy mieści się na I piętrze budynku III Terminala Portu Lotniczego w Łodzi przy ul. Gen. Maczka.

Do Portu Lotniczego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 65A, 65B (w godzinach pracy Urzędu dostępne są dwie linie autobusowe).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Terminala od ulicy Pienistej, do którego prowadzi chodnik.

Przed budynkiem znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 5 wejść z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku są otwierane automatycznie.

Przy wejściach usytuowane są 3 automaty zgłoszeniowe SOS dla osób niepełnosprawnych na wózkach i niedosłyszących. Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników Służby Ochrony Lotniska (SOL).

W budynku Terminala, w którym znajduje się Oddział Celny nie ma recepcji, jest za to punkt informacyjny. Przy samym wejściu funkcjonuje punkt sprzedaży biletów oraz biuro turystyczne. W tym punkcie pasażerowie mogą zasięgnąć niezbędnych informacji dotyczących przylotów i odlotów samolotów.

W budynku znajdują się windy, które niestety nie otwierają się automatycznie, ale osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc od personelu Portu Lotniczego w celu przemieszczenia się na piętro.

Korytarze w budynku są bardzo szerokie, co umożliwia swobodne wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Lotnisko posiada toalety przystosowaną do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Jedna znajduje się na parterze, a dwie na piętrze.

Dostęp do toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych jest możliwy również w strefach zastrzeżonych lotniska, w których przebywają pasażerowie po przejściu kontroli bezpieczeństwa.

W budynku Terminala w Łodzi nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille i w druku powiększonym.

Personel Portu Lotniczego może służyć pomocą osobom niepełnosprawnym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy/Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dworska 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy oraz Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim mieszczą się w parterowym budynku przy ulicy Dworskiej. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 7 (w godzinach pracy Urzędu dostępnych jest 8 kursów linii autobusowej).

Wejście główne do Urzędu znajduje się w budynku ogrodzonym od strony ulicy Dworskiej. Wejście do budynku odbywa się przez furtkę i szlaban obsługiwany przez pracowników właściciela obiektu.

W niedalekiej odległości od siedziby Urzędu znajduje się przystanek autobusowy oraz parking samochodowy z dwoma wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Na odcinku od parkingu/przystanku do budynku Urzędu nie ma chodnika. Nie ma ścieżek naprowadzających dla niewidomych i słabowidzących.

W budynku, w którym znajduje się Łódzki Urząd Celno-Skarbowy oraz Oddział Celny nie ma recepcji.

Do budynku prowadzi wejście z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Wejście do budynku po przejściu przez korytarz następuje bezpośrednio do poczekalni, gdzie znajdują się okienka Oddziału Celnego i Kancelarii przeznaczone do obsługi podatników.

Urząd posiada toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku. W budynku Urzędu i Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Siedziba Pomocnicza Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy mieści się na VI piętrze budynku przy ulicy Wroniej 65. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 5 (w godzinach pracy Urzędu dostępnych jest 9 kursów linii autobusowej).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu od ulicy Wroniej, do którego prowadzi chodnik. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

W budynku, w którym znajduje się Łódzki Urząd Celno-Skarbowy nie ma recepcji. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym udzielane są podstawowe informacje o rozmieszczeniu poszczególnych komórek Urzędu.

W budynku znajdują się windy, które nie otwierają się automatycznie. Osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc od pracownika Ochrony lub pracownika Urzędu w celu przemieszczenia się na piętro.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Urząd posiada toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, która znajduje się na IV piętrze naprzeciwko pokoju nr 425.

W budynku Urzędu w Piotrkowie Trybunalskim nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Oddział Celny w Kutnie, ul. Holenderska 14 Kutno 99-300

Oddział Celny w Kutnie mieści się na parterze budynku przy ulicy Holenderskiej 14 w Kutnie. Do Oddziału można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 10 i 11 (w godzinach pracy Urzędu dostępnych jest 7 kursów linii autobusowej). Przystanek znajduje się w odległości ok 1000 metrów od lokalizacji Oddziału, przy czym przemieszczanie się wzdłuż ulicy Holenderskiej od przystanku do Oddziału, musiałoby się odbywać po jezdni przeznaczonej dla ruchu kołowego ponieważ brak jest chodników lub utwardzonego pobocza.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Oddziału od ulicy Holenderskiej, przy czym przemieszczanie się od bramy głównej do wejścia odbywałoby się po placu manewrowym i jezdni przeznaczonej między innymi dla ruchu ciężarówek. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem brak jest  wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście bez możliwości wjazdu dla wózków inwalidzkich (trzy stopnie schodowe). Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Od drzwi wejściowych do drzwi Oddziału przemieszczanie odbywa się po holu wystarczająco obszernym dla poruszających się wózkami inwalidzkimi. Drzwi wejściowe do Oddziału posiadają minimalną wymaganą szerokość (90 cm), dla sprawnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

W budynku w którym znajduje się Oddział Celny brak jest toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku w którym znajduje się Oddział Celny nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi CKR-7 w Kutnie (Siódmy Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Kutnie), ul. Dr. A. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno

Gmach Urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w obrębie Śródmieścia, w ścisłym centrum Kutna, otoczony ulicami: Al. ZHP, Warszawskie Przedmieście.

Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem – przystanek: Troczewskiego / US 01 lub Troczewskiego / US 02.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu – poprzez dziedziniec, na którym mamy różnice wysokościowe, gdyż wydzielono parking oraz chodnik.

Na parking i chodnik możliwy jest wjazd oraz wejście od strony ul. Warszawskie Przedmieście. Po prawej stronie wjazdu na parking znajdują się chodnik oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzące do wejścia głównego budynku. Są one usytuowane prostopadle do ul. Warszawskie Przedmieście. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na terenie dziedzińca od strony ul. Troczewskiego funkcjonuje parking, na którym po lewej stronie wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia).

Po prawej stronie do wejścia głównego od ul. Troczewskiego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (24) 355-61-04.

Po wejściu do budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko pracownika ochrony. Można tam uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W Urzędzie obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają ze stanowiska ochrony umówionych gości i klientów Urzędu. Całkowita obsługa osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się na parterze budynku gdyż winda nie posiada odpowiednich parametrów, aby mogły z niej korzystać osoby na wózkach, a także osoby z wadami wzroku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta na parterze jest przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Oddział Celny w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz

Oddział Celny w Sieradzu mieści się na I piętrze budynku jest przy ulicy Wojska Polskiego 63 (wjazd jak do PKS Sieradz, naprzeciwko jednostki wojskowej).

Do Oddziału można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - możliwy jest dojazd autobusem linii nr 3 (przystanek na ulicy Wojska Polskiego, w godzinach pracy Oddziału dostępnych jest 7 kursów tej linii autobusowej) lub liniami 1 i 4 (przystanek na ulicy Mickiewicza ok 200 m dalej, łącznie 10 kursów).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia budynku Oddziału od parkingu za budynkiem, do którego prowadzi wjazd (za portiernią trzeba skręcić w prawo) lub przez furtkę od ulicy, ścieżka prowadząca między szkołą językową a przedszkolem. Nie ma ścieżek naprowadzających dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingu za budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale do dyspozycji jest 36 miejsc jedynie częściowo zajętych. Dodatkowo na terenie w najbliższej odległości znajduje się znacznie więcej miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

W budynku, w którym znajduje się Oddział Celny w Sieradzu nie ma recepcji. Przy wjeździe na ogrodzony teren PKS znajduje się portiernia, której pracownik może udzielić informacji o lokalizacji Oddziału, miejscach parkingowych dla samochodów osobowych oraz miejscach postoju dla samochodów ciężarowych na czas odprawy celnej.

W budynku nie ma windy, osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać obsłużona przez funkcjonariusza Oddziału na parterze (do dyspozycji stolik i krzesła). W budynku Oddziału Celnego w Sieradzu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i do poczekalni dla petentów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. Kowalskiego 7, 98-200 Sieradz

Budynki nie są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - autobusowa komunikacja miejska - przystanek oddalony o kilkaset metrów od lokalizacji Urzędu.

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy na ul. Kowalskiego7 w Sieradzu mieści się w III kondygnacyjnym  budynku biurowym oznaczonym jako budynek A oraz II kondygnacyjnym  budynku biurowym oznaczonym jako budynek B.

Wejście główne do budynku A Urzędu znajduje się od strony ul. Kowalskiego, bez możliwości wjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście odbywa się po kilkustopniowych schodach. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie.

Wejście boczne do budynku A wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący jedynie do stanowiska ochrony - konstrukcja i układ podjazdu znacznie utrudnia manewrowanie wózkiem. Drzwi wejścia bocznego nie są otwierane automatycznie.

Stanowisko ochrony znajduje się przy wejściu głównym do budynku. Za stanowiskiem ochrony znajduje się strefa ograniczonego dostępu, do której klienci nie mają samodzielnego wstępu - służba ochrony powiadamia funkcjonariusza/pracownika, który schodzi po klienta.

Wejście do budynku B, które prowadzi po wielostopniowych schodach, znajduje się za stanowiskiem ochrony.

Parkingi samochodowe znajdują się od strony ulicy Kowalskiego oraz od strony ulicy Broniewskiego, jednakże brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

W budynkach A i B brak windy.

Urząd nie posiada toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.08.2020 Data publikacji: 03.08.2020 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 07:07
Autor: Izabela Milczarska Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
Rejestr zmian