Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  16101000712223100436000000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  33101013710004201391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  16101000712223100436000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Głowna (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
  69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

  NBP O/O Bydgoszcz
  KP PCC SD  26101000550201004000070000

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  28101000550201004001000000

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 09:32 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:52
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian