Numery kont

  Numery kont

  Numery kont

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze(link otwiera nowe okno).

  NBP O/O Łódź
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek o towarów i usług (VAT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  68101000712223101436000000

  Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
  72101013710000971391203000

  Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
  77101013710000971391200000

  Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
  68101000712223101436000000

  Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
  50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

  NBP O/O Bydgoszcz

  KP PCC SD  61101000550201014000070000

  Opłata dodatkowa za brak opłaty za przejazd autostradą

  63101000550201014001000000   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.12.2019 Data publikacji: 12.05.2015 09:19 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 13:49
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Patryk Kacperski
  Rejestr zmian