Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala – 42 71 06 700
  Sekretariat – 42 71 06 701
  Fax: 42 71 94 096
  Obsługa bezpośrednia – 42 71 06 708
  Informacja PIT – 42 71 06 709
  Informacja VAT - 42 71 06 708
  Zaświadczenia (niezaleganie) - 42 71 06 708,(spadki i darowizny) 42 71 06 711 lub 42 71 06 712
  Postępowania podatkowe (PP) – 42 71 06 722
  Kontrola podatkowa (KP) – 42 71 06 702
  Rachunkowość podatkowa (RP) – 42 71 06 720
  Sprawy wierzycielskie (SW) – 42 71 06 739
  Egzekucja administracyjna (EA) – 42 71 06 729
  Sprawy karne skarbowe (KS) – 42 71 06 743