Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 42 71 06 746

  Centrala

  • 42 719 19 81, 42 710 67 00

  Sekretariat

  • 42 71 06 701

  Obsługa bezpośrednia

  • 42 71 06 709

  Informacja PIT

  • 42 71 06 709

  Informacja VAT

  • 42 710 67 08

  Zaświadczenia

  • niezaleganie 42 71 06 708
  • spadki i darowizny: 42 71 06 711, 42 71 06 712

  Postępowania podatkowe (PP)

  • 42 71 06 722

  Kontrola podatkowa (KP)

  • 42 71 06 722

  Rachunkowość podatkowa (RP)

  • 42 71 06 739

  Sprawy wierzycielskie (SW)

  • 42 71 06 742

  Egzekucja administracyjna (EA)

  • 42 71 06 729

  Sprawy karne skarbowe (KS)

  • 42 71 06 743