Centra kompetencyjne i zadania centralne

Lista Centrów Kompetencyjnych i zadań realizowanych centralnie na rzecz całej Krajowej Administracji Skarbowej oraz szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej (link otwiera nowe okno).