Objaśnienia podatkowe

    Objaśnienia podatkowe

    Objaśnienia podatkowe

    W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Baza wiedzy publikowane są ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego – objaśnienia podatkowe (link otwiera nowe okno w innym serwisie).