«Powrót

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Mała Akademia Cła i Akcyzy

Logo Małej Akademii Cła i Akcyzy
Projekt „Mała Akademia Cła i Akcyzy" ma na celu promocję działań Krajowej Administracji Skarbowej poprzez działania edukacyjne kierowane przede wszystkim do najmłodszych, ale też do młodzieży i dorosłych. Podczas spotkań informacyjnych i edukacyjnych funkcjonariusze i pracownicy KAS opowiadają o tym jak prawidłowo zachować się podczas przekraczania granicy, jak najlepiej przygotować się do podróży za granicę, jakie towary mogą się znaleźć w bagażu podróżnego, a które są z kolei objęte zakazami czy ograniczeniami.
Ponadto, uczestnicy spotkań zapoznawani są m.in. z przepisami celnymi dla podróżnych, zasadami kontroli, usługami e-bookingowymi, portalem www.granica.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie), aplikacjami Mobilna Granica oraz Asystent Granica (link otwiera okno w nowym serwisie), ochroną ginących gatunków CITES, odpowiedzialnością agencji celnych oraz problematyką uzależnień od narkotyków i hazardu.