Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej
  Standardy etyczne dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) , wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1559).

  Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  Standardy etyczne dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 1 Szefa KAS z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.