Akcyza

 AKCYZA - link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno–skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między innymi:

  • rejestracji podmiotów,
  • przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych,  gazowych, tytoniowych,
  • przyjmowania deklaracji podatkowych,
  • wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
  • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
  • przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
  • znaków akcyzy

wykonywać będą:

    Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
    Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty
    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim