«Powrót

Preferencje dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Preferencje dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Preferencje dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Polski Ład - kobieta i mężczyzna patrzą w jednym kierunku
  • Dzięki preferencjom dla klasy średniej zmiany podatkowe Polskiego Ładu będą neutralne dla wspólnie rozliczających się małżonków.
  • Nawet gdy jeden z małżonków nie zarabia, to i tak oboje skorzystają z preferencji przy wspólnym rozliczeniu, jeżeli tylko połowa ich łącznych przychodów zmieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu będą korzystne lub co najmniej neutralne dla 90 proc. podatników. Neutralność zapewni m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Preferencjami dla klasy średniej zostali objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody (w przypadku przedsiębiorców przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie.

Małżonkowie wspólnie rozliczający się z podatku skorzystają z ulgi

Z preferencji dla klasy średniej mogą korzystać obydwoje małżonkowie, nawet wówczas, gdy przychód np. z pracy na etacie uzyskuje tylko jeden z nich. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania podatkowego i to, aby po podziale kwoty przychodów na pół, przychód mieścił się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Nawet jeśli istnieje dysproporcja między przychodami małżonków i np. jeden przekracza limit przychodowy, a drugi nie osiąga żadnych przychodów, to też mogą skorzystać z odliczenia.