Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 22 460 59 94
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Kutnie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Sprawy można załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl i serwisie www.biznes.gov.pl

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  W poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 z Urzędem Skarbowym można kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych. Zobacz spis numerów (link).

  Dokumenty można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: ul. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno;
  • osobiście w siedzibie Urzędu;
  • elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: us.kutno@mf.gov.pl;
  • na informatycznych nośnikach danych (potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej)

  WAŻNE:

  Akceptowalne rodzaje nośników danych:

  • płyta CD/DVD,
  • pamięć masowa USB 1.1, 2. 0 lub 3.0)

  Akceptowalne formaty danych:

  • dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv;
  • informacje graficzne: .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg;
  • informacje dźwiękowe lub filmowe: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .ogg, .ogv;
  • format stron www: .html, .xhtml, .css;
  • format danych: .xml, .xsd, .gml, .rng; format danych: .xsl,  .xslt;

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.

  Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych należy użyć: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

  Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem, nośnik nie podlega zwrotowi. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50MB.

  Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem, nośnik nie podlega zwrotowi.

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.
   
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 15:30 - 17:00.
   
  W pozostałe dni tygodnia Naczelnik przyjmuje interesantów w godzinach 10.00 - 15.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
   
  W przypadku braku możliwości przyjęcia interesanta w określonych dniach i godzinach przez Naczelnika Urzędu, bądź jego zastępcę, interesantów przyjmuje wyznaczony  kierownik komórki organizacyjnej. 

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2016 Data publikacji: 20.05.2015 11:28 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2024 10:33
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian