«Powrót

Uwaga! Brak zastępczej obsługi kasowej w urzędzie od 4 stycznia 2021 r.

Uwaga! Brak zastępczej obsługi kasowej w urzędzie od 4 stycznia 2021 r.

Uwaga! Brak zastępczej obsługi kasowej w urzędzie od 4 stycznia 2021 r.

Informujemy, że od 4 stycznia 2021 r. w urzędach skarbowych przestają funkcjonować punkty zastępczej  obsługi kasowej. W związku z tym podatnicy mogą dokonywać wpłat należności budżetowych w formie gotówkowej w placówkach pocztowych, bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub innych instytucjach płatniczych, bądź w obrocie bezgotówkowym m.in. wykorzystując bankowość elektroniczną.

Przypominamy, że do wpłat podatku PIT, CIT i VAT służy indywidualny rachunek podatkowy.

Pozostałe  rachunki do wpłat należności dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Organizacja/Numery rachunków bankowych.