Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Bieżąca obsługa Podatników w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi Jednolitych Plików Kontrolnych: