Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Dokumenty w tym skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Aleja Kościuszki 85, 90-436 Łódź;
  • osobiście w siedzibie Urzędu;
  • elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: lodzki.us@mf.gov.pl;
  • na informatycznych nośnikach danych

  WAŻNE:

  • akceptowalne rodzaje nośników danych: płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB;
  • akceptowalne formaty danych: dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv; informacje graficzne: .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg; informacje dźwiękowe lub filmowe: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .ogg, .ogv; format stron www: .html, .xhtml, .css; format danych: .xml, .xsd, .gml, .rng; format danych: .xsl,  .xslt; dokumenty podpisane elektronicznie, opatrzone pieczęcią elektroniczną, szyfrowane: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.; do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

  Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem, nośnik nie podlega zwrotowi.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 15:30 - 17:00.

  W pozostałe dni tygodnia Naczelnik przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2016 Data publikacji: 19.05.2015 13:50 Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2020 09:56
  Autor: Agnieszka Majchrzak Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian