Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala

  •   42 25 30 500

  Sekretariat 

  • 42 25 30 510
  • Fax   42 25 30 506

  Informacja (czynna w godz. 9:00 – 13:00)

  • 42 25 30 522

  w pozostałych godzinach Krajowa Informacja Skarbowa:

  • (z telefonów komórkowych) 22 330 03 30
  • (z telefonów stacjonarnych) 801 055 055
  • (z zagranicy)   + 48 22 330 03 30       

  Kasy rejestrujące  

  • 42 25 30 513

  Zaświadczenia  

  • 42 25 30 519

  Zaświadczenia NIP-5/W, certyfikaty rezydencji CFR-1, Pełnomocnictwa UPL-1/OPL-1  

  • 42 25 30 591

  Postępowania podatkowe

  • 42 25 30 541

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej (SKP-1) 

  • 42 25 30 556

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej (SKP-2)

  • 42 25 30 548

  Dział Rachunkowości (SER):

  • Kwoty do wyjaśnienia 42 25 30 525
  • Rachunkowość 42 25 30 526, 42 25 30 527, 42 25 30 528
  • Sprawozdawczość 42 25 30 531
  • Kierownik Działu Rachunkowości 42 25 30 570

  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)

  • 42 25 30 524

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  • 42 25 30 558

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej (SAM)

  • 42 25 30 575

  Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających (SAS-1)

  • 42 25 30 514, 42 25 30 516, 42 25 30 518

  Drugi Referat Czynności Sprawdzających (SAS-2)

  • Pliki JPK  42 25 30 503
  • Zwroty  42 25 30 562

  Referat Analiz i Planowania (SAP)

  • 42 25 30 571

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  • 42 25 30 504, 42 25 30 521
  Rejestr zmian