Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala  42 25 30 500
  Sekretariat  42 25 30 510
  Fax   42 25 30 506
  Informacja  42 25 30 522 (czynna w godz. 9:00 – 13:00)

  w pozostałych godzinach Krajowa Informacja Skarbowa:

  (z telefonów komórkowych) 22 330 03 30

  (z telefonów stacjonarnych) 801 055 055

  (z zagranicy)   + 48 22 330 03 30       

  Kasy rejestrujące   42 25 30 513
  Zaświadczenia   42 25 30 519
  Postępowania podatkowe 42 25 30 541
  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej (SKP-1)  42 25 30 556
  Drugi Dział Kontroli Podatkowej (SKP-2) 42 25 30 548
  Dział Rachunkowości (SER):
  1.    Kwoty do wyjaśnienia  42 25 30 525
  2.    Rachunkowość   42 25 30 526; 42 25 30 527; 42 25 30 528
  3.    Sprawozdawczość   42 25 30 531
  4.    Kierownik Działu Rachunkowości  42 25 30 570
  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)   42 25 30 524
  Referat Egzekucji Administracyjnej (SEE)   42 25 30 534
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK) 42 25 30 558
  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej (SAM)   42 25 30 575
  Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających (SAS-1)  42 25 30 514; 516; 518

  Drugi Referat Czynności Sprawdzających (SAS-2)
  1. Pliki JPK  42 25 30 503
  2. Zwroty  42 25 30 562
  Referat Analiz i Planowania (SAP)   42 25 30 571
  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)  42 25 30 504
   

  Rejestr zmian