Majątek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

    Majątek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

    Majątek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

    Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

    Pliki do pobrania

    Rejestr zmian