Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi realizuje projekt pn. „Nowoczesna technologia analizy danych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi szansą na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i zwiększenie stabilności finansów UE", dofinansowany z Unijnego Programu Zwalczania Nadużyć Finansowych (EUAF).

  Projekt wpisuje się w obszar: Pomoc techniczna, Temat 3: Technologie analizy danych i zakup danych.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 13 grudnia 2023 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr GAP-101139770.

  W ramach ww. projektu planowany jest zakup zintegrowanych pakietów komputerowych (stacjonarnych i mobilnych) oraz szkolenia z aplikacji KNIME dla 25 analityków z Pionu Zwalczania Przestępczości Podatkowej, Analityki i Kontroli Celno-Skarbowej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

  Projekt wpisuje się w Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024, Kierunek 4 – wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań, Cel 4.3. Wzmocnienie kompetencji analitycznych, Wskaźnik KAS 4.3.1. Trafność analiz w zakresie planowania i typowania podmiotów do kontroli.

  Kontakt do Koordynatora do spraw realizacji programów pomocowych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi – Piotr Chwalbiński, e-mail: piotr.chwalbinski@mf.gov.pl, tel. (42) 28 90 111.

  Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponosi za nie odpowiedzialności.

   

  Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA umiejscowiony w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi wykonuje zadania Instytucji Audytowej i korzysta ze wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

  Logotypy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej polskiej z biało-czerwoną flagą

  Aktualnie realizowane są projekty w ramach następujących programów:

  1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 14-20)

  • POPT.01.02.00-00-0240/18 Wsparcie stanowiska pracy pracowników Instytucji Audytowej w latach 2018-2019 (finansowaniu podlegają m.in koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zakupu sprzętu),
  • POPT.02.01.00-00-0241/18 Wsparcie funkcjonowania Instytucji Audytowej w latach 2018-2019 (finansowaniu podlegają związane z realizacją zadań w ramach polityki spójności m.in. koszty delegacji służbowych oraz koszty dotyczące wynajmowania pojazdów na potrzeby audytu),
  • POPT.01.01.00-00-267/19 Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w terenie realizujących zadania w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 (finansowanie wynagrodzeń pracowników).

  2. Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RiM)

  • Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (Porozumienie nr 0009-6526-DPT00040/18/19),
  • Wsparcie funkcjonowania pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (Porozumienie nr 0008-6526-DPT00047/18/19).

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.06.2019 Data publikacji: 17.06.2019 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2024 06:41
  Autor: Izabela Górska Osoba publikująca: Izabela Górska Osoba modyfikująca: Emilia Kowalska 3
  Rejestr zmian