«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, al. T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź

Budynek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Łodzi, otoczony ulicami: Kościuszki, Mickiewicza/Piłsudskiego, Wólczańskiej.

Do Izby Administracji Skarbowej w Łodzi można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

W bliskim sąsiedztwie budynku, tj. w odległości około 250 metrów, przy al. Mickiewicza znajduje się przystanek przesiadkowy obsługujący dużą ilość połączeń komunikacyjnych.

Łatwy dojazd możliwy jest tramwajami – przystanek: Piotrkowska Centrum lub autobusem – przystanek: Zamenhofa-Piotrkowska.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony al. T. Kościuszki. Wzdłuż budynku usytuowany jest chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych i słabowidzących.

Zarówno od strony ulicy A. Mickiewicza jak i L. Zamenhofa dostępne są przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych/słabowidzących.

Drugie wejście do budynku Izby znajduje się od strony ulicy Wólczańskiej – wjazd naprzeciwko Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Parking zlokalizowany jest od al. T. Kościuszki – przed wejściem do budynku Izby. Parking ten nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wydzielone i oznaczone miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się ok. 150m od wejścia do budynku Izby.

Od strony ul. Wólczańskiej funkcjonują parkingi w strefie płatnego parkowania.
W szczególnych przypadkach przy wjeździe od strony ul. Wólczańskiej Izba może udostępnić parking pracowniczy.

Do wnętrza czterokondygnacyjnego budynku Izby od al. T. Kościuszki prowadzą schody. W obiekcie nie ma wind i podjazdów umożliwiających wejście osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wjazd do budynku od strony ulicy Wólczańskiej 104/106 przegrodzony jest szlabanem.

Teren parkingu nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Umożliwia jednakże podjazd samochodem lub innym pojazdem do drzwi wejściowych do budynku.

Do wnętrza budynku również prowadzą schody. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Izby przy wejściu do budynku.

W holu głównym budynku znajduje się stanowisko ochrony. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po obiekcie.

Przed drzwiami każdego z pokoi znajduje się tabliczka informacyjna z nazwą działu oraz personaliami pracowników.

Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, jednakże z uwagi na liczne schody nie ma możliwości poruszania się pomiędzy kondygnacjami przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Na terenie budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Izby nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome/słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych/słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi istnieje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z holu budynku umówionych gości/klientów urzędu.

Dla osób mających kłopot z przemieszczaniem się istnieje możliwość załatwienia spraw merytorycznych na parterze budynku, z pracownikiem Izby wezwanym telefonicznie przez pracownika ochrony.

Istnieje również możliwość zapewnienia obsługi przez pracowników Izby przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (42) 25-47-000.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak wyłącznie w towarzystwie pracownika Izby.

Wydziały/Działy/Referaty Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, zlokalizowane są również w niżej wymienionych jednostkach:

  • Adres: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź,

Referat  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Referat Spraw Karnych Skarbowych; Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych 

  • Adres: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna ul. Wróblewskiego 10a 93-578 Łódź,

Wydział Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych; Dział Zarządzania Ryzykiem

  • Adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (ks. Brzóski),

Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier; Dział Audytu Środków Publicznych; Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA; Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych; Referat Postępowania Celnego

  • Adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi (Izba), ul. Karolewska 41, 90-560 Łódź

Wydział Centrum Kompetencyjne Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego; Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych; Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w Izbie Administracji Skarbowej

Budynek Izby nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Polesie, przy ulicy Karolewskiej, w niedalekiej odległości od al. Włókniarzy.

Do Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przy ul. Karolewskiej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest tramwajami lub autobusami – przystanek: Włókniarzy –Karolewska Dworzec Łódź-Kaliska 12,8,13,65B,97A,97B lub autobusami – przystanek (bezpośrednio przed budynkiem) Karolewska – Włókniarzy linie 65A, 80, 86A, 86B, 99.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Karolewskiej.

Szerokość wejścia wynosi 110 cm. Szerokość schodów (od poręczy do ściany) wynosi 105 cm. Szerokość ciągów komunikacyjnych wynosi 130 cm. Schody nie są oznaczone kolorem kontrastowym.

Wzdłuż budynku usytuowany jest chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Przejścia dla pieszych prowadzące od al. Włókniarzy do ul. Karolewskiej wyposażone w sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych/słabowidzących.

Parking pracowniczy zlokalizowany jest na terenie nieruchomości, odgrodzony od chodnika bramą wjazdową. Parking ten nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Izby, tuż przy ulicy Karolewskiej wydzielono miejsca parkingowe, zarządzane przez Miasto Łódź. Brak jest miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście na parter budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwia 9 schodów (wysokość stopnia 17 cm). Wejście na wyższe kondygnacje uniemożliwiają kolejne bariery architektoniczne. Z parteru na I piętro występują 23 schody (wysokość stopnia 17 cm), a z I piętra na II piętro 28 schodów (wysokość stopnia 15 cm). W obiekcie nie ma wind i podjazdów. W razie potrzeby, istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Izby przy wejściu do budynku.

W portierni budynku głównego znajduje się stanowisko ochrony.

Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po obiekcie.

Przed drzwiami każdego z pokoi znajduje się tabliczka informacyjna z nazwą działu oraz personaliami pracowników.

Na terenie budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Izby nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome/słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych/słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi istnieje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z portierni budynku umówionych gości/klientów Izby.

Dla osób mających kłopot z przemieszczaniem się istnieje możliwość załatwienia spraw merytorycznych w holu budynku, z pracownikiem Izby wezwanym telefonicznie przez pracownika ochrony.

Istnieje również możliwość zapewnienia obsługi przez pracowników Izby przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 42 638 80 15.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak wyłącznie w towarzystwie pracownika Izby.

  • Adres: Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 85, 90-436 Łódź

Referat Szkoleń i Referat Audytu Wewnętrznego

  • Ponadto pracownicy Wydziału Informatyki oraz Wydziału Archiwum świadczą pracę we wszystkich Urzędach Skarbowych woj. łódzkiego.