«Powrót

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Główna siedziba Izby Administracji Skarbowej (w skrócie IAS) znajduje się przy al. Kościuszki 83 w Łodzi.

budynek IAS w Łodzi

Na czele IAS stoi Dyrektor, który podlega Ministrowi Finansów.

Dyrektorowi w pracy pomagają zastępcy, a także pracownicy i funkcjonariusze.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie KAS).

W każdym województwie jest jedna Izba Administracji Skarbowej.

Jak jest zbudowana KAS w naszym województwie?

Łódzką KAS tworzą:

  • izba administracji skarbowej,
  • urzędy skarbowe (29),
  • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (6).

Czym zajmuje się Izba Administracji Skarbowej?

Dyrektor IAS nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czym zajmuje się urząd skarbowy (w skrócie urząd)?

Urząd skarbowy obsługuje i wspiera podatników w prawidłowym płaceniu podatków.

Urząd prowadzi też kontrole, czyli sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów.

Urząd pobiera zaległości podatkowe, gdy ludzie nie płacą podatków w terminie.

Urząd skarbowy zapewnia wpływ pieniędzy do budżetu państwa.

Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w  nim obywateli.

rozłożone deklaracje podatkowe

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrole celno-skarbowe.

Oznacza to, że urząd celno-skarbowy sprawdza czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa.

Urząd celno-skarbowy pobiera też opłaty związane z przewozem towarów przez granicę.

Urząd celno-skarbowy walczy z przestępczością gospodarczą.

funkcjonariusz KAS w magazynie z zatrzymanymi workami tytoniu

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Izby znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Dostępność architektoniczna.

człowiek siedzący na wózku inwalidzkim

Kontakt z Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi

grafiki z rysunkami przedstawiającymi formy kontaktu

Aby załatwić sprawy w IAS osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83,  90-436; pok. nr  1,
  2. wysłać e-mail na adres: ias.lodz@mf.gov.pl,
  3. wysłać faks na numer: +48 42 25 47 101,
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: +48 42 25 47 000,
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

dwie migające osoby

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: Dostępność/Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.12.2020 Data publikacji: 18.12.2020 13:35 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 12:40
Autor: Agnieszka Majchrzak Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
Rejestr zmian